Instruction to maintenance

วิธีการติดตั้งหัวรางกันชน

ขั้นตอนการติดตั้ง

  1. วัดขนาดหน้าห้องแล้วแบ่งกึ่งกลางห้อง เพื่อให้กระดานอยู่ในตำแหน่งกลางห้อง ไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่ง 
  2. วัดจากพื้นขึ้นมา 90 เซนติเมตร แล้วถ่ายระดับ เพื่อติดตั้งฉากรับน้ำหนักกระดานตัวล่าง 
  3. ยึดฉากกับผนังตามแนวเส้นที่ถ่ายระดับไว้ ตามรูปที่ 1 แล้วทำตามขั้นตอนในภาพจนถึงขั้นตอนที่ 7
  4. ฉีดซิลิโคน ซีลเก็บงานให้เรียบร้อย


Visitors: 82,835