Purchasing Policy

Purchasing Policy


Changing Policy

Conditions

We will send new products to you if you find some problems as in conditions below.

 1. สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 2. สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาดสินค้า
 3. บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกิดการชำรุดเสียหาย

ขั้นตอนในการเปลี่ยนสินค้า

 1. เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าจากทางเรา แล้วพบว่าสินค้ามีปัญหา ให้ท่านแจ้งกลับมาที่เราภายใน 72 ชั่วโมง 
 2. ท่านจะต้องบันทึกรูปความเสียหาย และส่งข้อมูลให้กับเรา

 

Returning Policy

เงื่อนไขที่เรารับคืนสินค้า

เราจะรับคืนสินค้า และคืนเงินค่าสินค้าให้ท่าน เมื่อลูกค้านำสินค้าส่งคืนภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้า ดังนั้นลูกค้าจึงต้องตรวจสอบสินค้าอย่างเร็วที่สุดหลังจากได้รับสินค้า และสินค้าดังกล่าวจะต้องเข้าข่ายลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้

 1. สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 2. สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาดสินค้า
 3. บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกิดการชำรุดเสียหาย

โดยเงื่อนไขเพิ่มเติมในการรับเงินคืน ได้แก่

 1. ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนเต็มจำนวน หากสินค้าที่ลูกค้านำมาคืนอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือใกล้เคียงกับวันที่เราได้จัดส่งสินค้าให้กับท่าน
 2. ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนเพียงครึ่งหนึ่ง หากสินค้าที่ลูกค้านำมาคืนอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการกระทำของลูกค้าที่ทำให้สินค้ามีสภาพต่างไปจากวันที่เราได้จัดส่งสินค้าให้กับท่าน
 3. ลูกค้าจะได้รับชำระเงินเป็นการโอนเข้าบัญชี ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 48 ชั่วโมง หลังท่านส่งคืนสินค้า และเราตรวจสอบสินค้าเรียบร้อย
 4. ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่ง ซึ่งคิดค่าบริการตามอัตราที่บริษัทขนส่งสินค้าต่างๆกำหนดไว้ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้

ขั้นตอนในการคืนสินค้า

 1. เมื่อท่านต้องการคืนสินค้า ให้ท่านแจ้งกลับมาที่เราภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รับสินค้า
 2. นำสินค้าเข้ามาเปลี่ยนคืนที่บริษัท โดยส่งคืนกับบริษัทขนส่งที่ส่งสินค้าให้ลูกค้า หรือเข้ามาติดต่อคืนสินค้าเองที่บริษัท ดูแผนที่

 

 


 


Visitors: 81,937